Fayrouz at the Royal Festival Hall London
Fayrouz at the Royal Festival Hall London

Fayrouz at the Royal Festival Hall London

Regular price $47.80 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Fayrouz at the Royal Festival Hall London

Side A

- Intro

- Shati ya daniy

- Qadiysh kan fi nas

- Sanarjie yawman

- Nasam ealayna alhawaa

- Hila ya wasie

Side B

- Musiqaa tadmur (Palmyra)

- Wahdan

- Nahn w alqamar jeran

- Khudhni

- Baaulu saghir baladi

- Ya trab auntura

- Zaruni kule sana mara